บริษัท ธัญญนิติ จำกัด

บริษัทของเราได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105536042911 เราได้บริหารจัดการโดย นางสาวณัฐศลัญศ์ จิรภาสพงศ์และทีมงานจากสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทกับการดำเนินงานมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งก้าวไปข้างหน้ากับการให้บริการที่เหนือกว่าและแตกต่างจากคู่แข่งในระดับธุรกิจเดียวกัน

เราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาระบบงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ระบบงานของเราไม่เพียงแต่แค่บันทึกบัญชีและแสดงงบการเงินแต่ละปีของลูกค้าเพื่อนำส่งหน่วยราชการเท่านั้น แต่เราได้ยกระดับรายงานของเราให้เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการดำเนินกิจการของลูกค้าในแต่ละปีเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งบการเงินที่เราจัดเตรียมให้เป็นเข็มทิศในการวางแผนภาษีอากรให้ประหยัดและสามารถประเมินสถานการณ์ทางการเงินของกิจการได้แม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
เรามีความมั่นใจในการให้บริการของเราสามารถสร้างความอบอุ่นใจ ลดความกังวลใจและช่วยเหลือแบ่งเบาพร้อมทั้งปลดภาระลดปัญหาความยุ่งยากต่างๆในการดูแลระบบเอกสารทางการบัญชีภาษีอากรให้หมดไปแก่ทุกองค์กร
หากท่านไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเพื่อเปรียบเทียบท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เราขอท้าท่านมาพิสูจน์กับการให้บริการของเรา

“ เรามีความมั่นใจว่างานบริการของเราสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ในทุกรูปแบบของธุรกิจ และยินดีรับใช้ทุกองค์กรค่ะ ”