ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บของ บริษัท ธัญญนิติ จำกัด
ด้วยการให้บริการจัดทำบัญชี-ภาษีอากร, จดทะเบียนทุกชนิดให้ถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ให้คำปรึกษาตอบข้อหารือฟรี! ในการวางแผนจดทะเบียนต่างๆ, แก้ไขปัญหาบัญชี-ภาษีอากรทุกรูปแบบ

บริษัท ธัญญนิติ จำกัด

บริษัทของเราได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปีแล้ว เรามีทีมงานมืออาชีพจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เราคือบริษัทรับจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษีและเพื่อการบริหาร, ให้คำปรึกษาวางแผนจัดทำปรับปรุงแก้ไขภาษีอากร,จัดหาผู้สอบบัญชี, วางระบบบัญชี, วิเคราะห์งบการเงิน, ประมวลและสรุปผลการบันทึกบัญชีจัดทำงบการเงิน, จัดทำงบกระแสเงินสดและรับจดทะเบียนทุกชนิด

ทำไมต้องใช้บริการธัญญนิติ

ท่านเคยบ้างหรือไม่กับการประสบปัญหาความยุ่งยากใจ หรือกังวลใจและไม่มั่นใจในการใช้บริการดูแลจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากร เช่น
 • ต้องเป็นฝ่ายติดตามผู้ให้บริการเสมอ ๆ
 • ถูกนำส่งภาษีผิด ๆ ถูก ๆ และไม่เคยได้รับเอกสารการนำส่งเลย เช่น สำเนาฟอร์มภาษีต่าง ๆ ที่นำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
 • การนำส่งภาษีและงบการเงิน ไม่ทันกำหนดเวลาเสมอ ๆ
 • ไม่เคยได้รับรายงานซื้อ – ขายรายเดือน, สมุดบัญชีรายปี,รายงานประมาณการกำไรขาดทุนและภาษีที่ต้องชำระ-รายไตรมาส, รายละเอียดการคำนวณต้นทุนผลิตรายปี,รายงานสรุปภาษีที่ชำระทุกประเภทรายปี
 • เมื่อถูกเชิญพบจากกรมสรรพากร, กรมทะเบียนการค้า, กรมแรงงาน ไม่เคยได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่เท่าที่ควร รวมทั้งปัดความรับผิดชอบ หรือหาผู้รับผิดชอบไม่ได้
 • ไม่เคยได้รับคำแนะนำด้านการวางแผนประหยัดภาษีอากรที่ถูกต้อง
 • การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีของกองบัญชีธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า (กบช) และเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
 • ไม่เคยได้รับความสะดวกหรือความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่ขอคำปรึกษา
 • ถูกเรียกเก็บค่าบริการไม่สมเหตุสมผล
 • เพราะการให้บริการของเราจะทำให้ท่านไม่ต้องประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้นแน่นอน

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการของเรา

 • ท่านจะได้รับการปลดภาระ และหมดกังวลในการดูแลจัดทำบัญชี, ภาษีอากร, และการเงินให้ถูกต้องและได้มาตรฐานจากทางเรา
 • ท่านจะได้รับ Report ชองเราจากการสรุปข้อมูลของท่าน ซึ่งสามารถดูและเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ เพื่อบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายและวางแผนการเสียภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง
 • เราสามารถเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเมื่อมีหนังสือเชิญพบหรือต้องเจรจาหาข้อสรุป พร้อมทั้งนำเอกสารเข้าชี้แจงเมื่อถูกตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่จนได้ข้อสรุปที่ประหยัดสูงสุด
 • รับผิดชอบในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตระดับมืออาชีพ และได้มาตรฐานให้แก่บริษัทของท่าน
 • ท่านยังสามารถที่จะเลือกควบคุมดูแลเอกสารด้านบัญชี, ภาษี, และการเงินเอง โดยให้ทางเราเป็นผู้ตรวจสอบ, ประมวลผล, และออกรายงานงบการเงินเสมือนมีสมุห์บัญชี ในสถานการค้าของท่าน แต่ท่านจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของบุคคลากรของท่านอย่างมากมาย

Jaký je největší jackpot, který můžu vyhrát v českém online casinu?Velikost jackpotu, který můžete vyhrát v českém online casinu https://www.slevykurzu.cz/content/pgs/?ceska-online-casino-s-okamzitym-vyberem-prostredku.html , se liší podle hry a casina. Některé hry, jako jsou progresivní sloty, mohou nabízet jackpots v hodnotě milionů korun. Podmínky pro výhru takového jackpotu se mohou lišit, takže je vždy důležité přečíst si pravidla hry.

Welche Arten von Jackpots sind in den besten Schweizer Casinos verfügbar?Die besten Schweizer Casinos https://forum.codeigniter.com/member.php?action=profile&uid=64672 bieten oft progressive Jackpots an, bei denen der Jackpot-Betrag mit jedem Spiel ansteigt, bis ein Spieler ihn gewinnt. Sie können auch feste Jackpots anbieten, die unabhängig von den gespielten Spielen einen bestimmten Betrag auszahlen.

How fair and secure is the Aviator game in 1xbet Casino?1xbet Casino ensures fairness and security in all their games, including Aviator https://gfycat.com/ru/@hcikingston . They use Random Number Generators (RNGs) for game outcomes and adhere to high security standards to protect user data and transactions.