ตำแหน่ง

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ : จบ ปวช-ป.ตรี   เพศ  ชาย/หญิง จำนวน 3 คน

—————————————-

พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ : จบ ม.6 ขึ้นไป  เพศ  ชาย/หญิง  จำนวน 3 คน

—————————————-

สมัครงาน

  ข้อมูลส่วนตัว

  เลขที่บัตรประชาชน

  ชื่อ

  นามสกุล

  ที่อยู่

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  E-mail

  วัน/เดื่อน/ปี เกิด

  เพศ

  สัญชาติ

  โทรศัพท์บ้าน

  โทรศัพท์มือถือ

   


  การศึกษา(นับจากล่าสุด)

  รับการศึกษาตั้งแต่วันที่

  ถึงวันที่

  ชื่อสถาบัน

  ระดับการศึกษา

  สาขา

  เกรดเฉลี่ย

   

  รับการศึกษาตั้งแต่วันที่

  ถึงวันที่

  ชื่อสถาบัน

  ระดับการศึกษา

  สาขา

  เกรดเฉลี่ย

   


  ความสนใจ

  ตำแหน่ง/หน้าที่ ที่สนใจ

  ประเภทของงาน

  เงินเดือนปัจจุบัน

  เงินเดือนที่ต้องการ

  จุดมุ่งหมายในการทำงาน

  ลักษณะงานที่ชอบ

   


  ความสามารถด้านภาษา

  ภาษา

  พูด

  อ่าน

  เขียน

  ไทย

  อังกฤษ

  อื่นๆ

   


  ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความสามารถอื่นๆ

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้

  ความสามารถอื่นๆ

   


  ประสบการณ์การทำงาน(เริ่มจากงานล่าสุด)

  รับงานตั้งแต่วันที่

  ถึงวันที่

  บริษัท

  เบอร์โทรบริษัท

  ตำแหน่ง

  สาเหตุที่ออกจากงาน

  รายละเอียดของงาน

   

  รับงานตั้งแต่วันที่

  ถึงวันที่

  บริษัท

  เบอร์โทรบริษัท

  ตำแหน่ง

  สาเหตุที่ออกจากงาน

  รายละเอียดของงาน

   

  captcha