รายชื่อลูกค้าและธุรกิจ

ลำดับ รายชื่อ ธุรกิจที่ประกอบการ
1 บริษัท เอดิโค่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด นำเข้าและผลิตชุดเครื่องนอน จากต่างประเทศ
2 บริษัทสมาร์ท เจเนเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
3 บริษัท เอส ดี พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกั ด ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.พี.แมชชินเนอรี ขายเครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรม
5 บริษัท เอ็นเลส แอร์.ซี.คาร์โก้เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ
6 บริษัท ไทยดับบลิวพีซีโปรดักส์ จำกัด โรงงานผลิตประตูและวงกบ พีวีซ
7 บริษัท สยาม อินเตอร์สวีท จำกัด โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ส่งออกต่างประเทศ
8 บริษัท แกรนด์เพิร์ล จำกัด เรือสำราญบริการท่องเที่ยว
9 บริษัท วี.เค.เจ. จำกัด ธุรกิจโรงแรม
10 บริษัท เชิงทะเล จำกัด ธุรกิจโรงแรม
11 บริษัท กิจนำอิมปอร์ต จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใชอุตสาหกรรม
12 บริษัท กิตติชัย พริ้นติ้ ง จำกัด โรงพิมมพ์รับสั่งทำสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
13 บริษัท โปรซูเมอร์คอนสตรัคชั่นจำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้างทุกชนิด
14 บริษัท เบล็นดอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด นำเข้าส่งออกและจัดจำหน่ายข้าวสาร
15 บริษัท บี บลอง (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าส่งออกและจัดจำหน่ายเครื่องสาอางค์ และผลิตภัณฑ์ ความงามทุกชนิด
16 บริษัท วาย.แอล.เอช.เอ็กซ์แพนด์ เมททัล จำกัด โรงงานผลิต และจัดจำหน่ายเหลกและตะแกรงเหล็กทุกชนิด
17 บริษัท ไลเกอร์แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้เช่า ปรับปรุงรื้อถอน จัดทำป้ายสื่อโฆษณาทุกชนิด
18 บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จำกัด ที่ปรึกษาและแนะนาด้านการบริหารจัดการปรับปรุง รื้อถอน จดทำพื้นที่ป้ายโฆษณา
19 บริษัท กงผิงอินเตอร์เรด จำกัด ขาย ส่งออกรับจ้างปัก
20 บริษัท โกเรียวาลา จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ
21 บริษัท ควีนแมรี่ จํากัด นําเที่ยว จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ในเรื อสําราญ
22 บริ ษท คิงสตาร์ เมททอล จํากัด รับจ้าง ติดตั้ง และจําหน่าย โครงสร้างอลูมิเนียมทุกชนิด
23 บริษัท เจ อาร์ เอส โซลูชั่น จํากัด นําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้ าจากต่างประเทศ เพื่อจัดจําหน่าย
24 บริษัท ดาลมาเร จํากัด นายหน้าตัวแทน ขายเคมีภณฑ์ทุกชนิด
25 บริษัท โปรซูเมอร์ซัพพลาย จำกั ด นําเข้าและจัดจําหน่ายเคมีภณฑ์ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิด
26 บริษัท มีพร้อมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ผลิต และรับจ้าง เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
27 บริษัท ณ นนท์ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซื้อ ขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์
28 บริษัท เมทัลเลี่ยนพาร์คกิ้ง จํากัด อาคารให้เช่าบริการที่จอดรถ
29 บริษัท ร้านดอกไม้สื่อรัก จํากัด จําหน่ายและบริการจัดดอกไม้
30 บริษัท เลิฟ ลิ้งค์ ฟลาวเวอร์ จํากัด จําหน่ายและบริการจัดดอกไม้
31 บริษัท วินด์ ดีไซน์ จํากัด โรงงานผลิต จําหน่าย เครื่ องตกแต่งรถยนต์ทุกชนิด
32 บริษัท สยาม เอ็นพีที จํากัด รับจ้างผลิตประกอบจําหน่ายเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร
33 บริษัท อินโนเวท อิงค์ แอนด์ เคมีคอล จํากัด โรงงานผลิตหมึกพิมพ์ พ่น ทา ทุกชนิด
34 บริษัท เอส.เอ็น.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด นําเข้าและส่งออก จําหน่ายอุปกรณ์และผลิตผลทางการเกษตร
35 บริษัท แอคต้า เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด นําเข้า วัสดุ อุปกรณ์เครื่องตกแต่งอาคาร
36 บริษัท ฮาจิโร่ อินโนเวชันฟู้ ด จํากัด โรงงานผลิตจําหน่าย ขนมขบเคี้ยว
37 บริษัท ไอ ที อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ให้บริการห้องพักรายวันแบบรีสอร์ท
38 บริษัท เอช เค เรียลเอสเตท จํากัด ให้บริการห้องพักรายวันแบบรีสอร์ท
39 บริษัท กัญตาลัษณ์ อินเตอร์เนชัน จํากัด นําเข้าและจําหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์
40 บริษัท โกลด์ แอสเซท จํากัด นายหน้าตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
41 บริษัท ครี เอท ครีเอชั่น จํากัด รับจ้างออกแบบผลิตติดตั้งสื่อโฆษณา
42 บริษัท เจแอนด์ที แฮร์ เฮิร์บ จํากัด โรงงานผลิตจําหน่ายแชมพู สมุนไพรบํารุงผม
43 บริษัท ดี ดี ยูสคาร์ จํากัด ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์และอะไหล่
44 บริษัท ดี.ยู.ดี. จํากัด นําเข้าจําหน่ายเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
45 บริษัท เต็งเฮงหลีฟง จํากัด นําเข้าอุปกรณ์ตกแต่งและของเล่นเด็ก
46 บริษัท ทวิน เมดิคอล จํากัด นําเข้าจัดจําหน่ายเครื่องมือแพทย์
47 บริษัท ทาเก็ท คาเดท ติวเตอร์ จํากัด สถาบันกวดวิชา
48 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ คอนสตัคชั่น จํากัด รับเหมาก่อสร้าง
49 บริษัท พรอมท์ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด ให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษา
50 บริษัท พานโฮม โซลูชั่น จำกัด นําเข้าจัดจําหน่ายท่อเครื่องสุขภัณฑ์
51 บริษัท พีแอลยู แทรเวล แอนด์ อีเว้นท์ (ไทยแลนด์) ธุรกิจนําเที่ยว
52 บริษัท โฟกัสออดิโอ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด นําเข้าจัดจําหน่ายเครื่องเสียง
53 บริษัท มินาโต (กรุงเทพ) จํากัด บริการทําผม ตัดผม
54 บริษัท เรดเมเปิ้ล-เดอะแลงเกวจ จํากัด โรงเรียนเอกชนสอนภาษาและแนะแนวการศึกษาต่างประเทศ
55 บริษัท แรพปิด แอนด์ เพอเฟค โซลูชน จํากัด การรับขนส่งสินค้าทางบกเรืออากาศ
56 บริษัท วิคทอรี่ วิลเลจ เทรดดิ้ง จํากัด นายหน้าตัวแทนบริการบรรจุหีบห่อสินค้าไปต่างประเทศ
57 บริษัท ศรีสมพันธ์ก่อสร้าง จํากัด รับเหมาก่อสร้าง
58 บริษัท ส.วัฒนกิจ จํากัด จัดสรรที่ดินปลูกสร้างอาคาร
59 บริษัท สปีดีชั่น จํากัด รับจ้างตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการขนส่งขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ
60 บริษัท สุพีเรีย โลจิสติค โซลูชั่น จํากัด บริการขนส่งขนถ่ายโลจิสติกส์
61 บริษัท อโกร่า สตูดิโอ จํากัด ที่ปรึกษาธุระกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
62 บริษัท อริยะ เบส เซลเลอร์ จํากัด จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
63 บริษัท อะเดรี ยติค พาเลช จํากัด นายหน้า ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
64 บริษัท เช็ค อินฟินิตี้ จํากัด ให้คำปรึกษา รับเหมาก่อสร้าง ประมูลงานราชการ
65 บริษัท ซอนเต้ (ไทยแลนด์) จํากัด บริการรับจ้าง ติดตั้ง ฟิล์มติดกระจกรถยนต์
66 บริษัท เน็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด บริการเว็บเพสเว็บไซส์
67 บริษัท ไลฟ์เวย์อินเตอร์เทรด จำกัด จําหน่ายสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
68 บริษัท สมาร์ทฟิวเจอร์เอด็ดูเคชนั่น (2014) จากัด สถาบันบริการสอนภาษาต่างประเทศ
69 บริษัท เบนนิฟิท ลีเกิล จำกัด บริการด้านกฎหมาย
70 บริษัท ไรท์เทราเทค จำกัด จําหน่ายซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
71 บริษัท จีอาร์เอ็นอินเตอร์เทรด จำกัด นำเข้าจําหน่ายสินคาอุปโภคบริโภค
72 บริษัท ครีเอทีฟโฮม จำกัด นำาเข้าจําหน่ายสุขภัณฑ์
73 บริษัท คิงอลูมิเนียม จำกัด รับจ้างติดตั้งประตูหน้าต่างทุกชนิด
74 บริษัท เคลวิลี่พลูคาว จากัด จําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
75 บริษัท จอห์นแพลนท์เอนจ็ ิเนียริ่ง จำกัด ออกแบบที่ปรึกษารับเหมาก่อสร้าง
76 บริษัท โชลิต้าจำกัด จำหน่ายเครื่องประดับจิวเวอร์รี่ทุกชนิด
77 บริษัท ซิสโก้ฟู้ด จำกัด โรงงานผลิตผัก ผลไม้อบแห้งแช่แข็ง
78 บริษัท โซลูชั่นสกาย จำกัด นำเข้าจัดจำหน่ายอุปกรณ์กันขโมย
79 บริษัท ดับเบิ้ลกรีน จำกัด นำเข้าจัดจำหน่าย บริการรับจางติดตั้งแผงเซลส์แสงอาทิตย์
80 บริษัท ธีระพาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด บริการอู่ซ่อมรถยนต์
81 บริษัท ไนท์ทอป็ อพั จ จำกัด บริการรับชาระค่าสาธารณูปโภคทุกชนิด
82 บริษัท เบสออฟเดอะเบส จำกัด บริการจองห้องพักและนำเที่ยวลูกค้าต่างประเทศ
83 บริษัท ภา คอร์ปอเรชั่น 552 จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
84 บริษัท ไลฟ์แกลเลอรี่ บายอนนตา จำกัด จำหน่ายสินคาบำรุงสุขภาพและเครื่องสำอางค์
85 บริษัท ศิริวานิช แอนด์ซันส์ จำกัด นายหน้าตัวแทนนำสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือ
86 บริษัท อัลฟ่า ซีตา จำกัด นำเข้า-ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม-ถ่านหุ้งต้ม
87 บริษัท อาร์.เอส.แอสเซท จำกัด ซื้อ ขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
88 บริษัท เอ็นเคบิลดิ้ง ดีไซน์ แอนด์ฯ จำกัด ออกแบบตกแต่ง งานวิศวกรรมโยธาและรับเหมาก่อสร้าง
89 บริษัท คลิ๊กทูแฮปปี้ จำกัด ซื้อขายเครื่องสาอางค์ ยา ฯ
90 บริษัท คอนสรัคชั่น แอ๊ดวานซ์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
91 บริษัท แคนดูมอร์ จำกัด บริการห้องเช่ารายวัน,สัปดาห์
92 บริษัท จดหางาน เฮิง แอคเซส จำกัด บริการจัดหางาน
93 บริษัท เจซี พีแคปปิตัล จํากัด จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
94 บริษัท เจนออล จํากัด บริการให้เช่าพื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
95 บริษัท ช.จิระ จํากัดั ค้าวัสดุก่อสร้าง
96 บริษัท ชูทิมเบอร์ เทรดดิ้ง จํากัด นำาเข้า-ส่ งออก ไม้แปรรู ป
97 บริษัท ซุปเปอร์แพทเทิน จํากัด จําหน่ายเครื่องนุ่งห่ม
98 บริษัท เดอะเกรท ราชพฤกษ์ จํากัด นายหน้าตัวแทน/สปอร์ตโฆษณา
99 บริษัท บีพีพีปิโตรเลียม จำกัด จําหน่ายน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด
100 บริษัท บุญบารมีมั่นคง เฮลธีแอนด์ริช จำกัด จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
101 บริษัท แบล๊คฮอร์ส เอเชีย จํากัด นำเข้า-ส่งออก-ขายผักผลไม้
102 บริษัท รีนาวด์เทคโนโลยี่ จํากัด จัดหาแรงงาน
103 บริษัท เวิร์คเนวี่ (ไทยแลนด) จํากัด นำเข้า-ส่งออกขายสินค้าอุปโภค บริโภค
104 บริษัท สวนเกษตรอินทรีย์ กำนันสริ้ว จํากัด ผลิตจำหน่ายสินค้าเกษตร
105 บริษัท เสนอเวนเจอร์ส จํากัด จจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
106 บริษัท ศิรินสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริหารการศึกษา,บริการจดการเรียนการสอน
107 บริษัท อนันตสุ คอนสตรัคชั่น จํากัด รับเหมาก่อสร้าง
108 บริษัท ออล เวทเธอร์ จํากัด ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้การไฟฟ้า
109 บริษัท เอ & ดับบลิว ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส จํากัด บริการขนส่งและนาเที่ยว
110 บริษัท เอ แอนด์ ที อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด จํากัด นำเข้าส่งออกสินคาอุปโภคบริโภค
111 บริษัท แอควิล่ากรุ๊ป จํากัด นําเข้าและจําหน่ายจิวเวลรี่
112 บริษัท แมค็ ออโต อิมพอร์ต จํากัด เต้นท์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์และอะไหล่
113 บริษัท โจ้แอนด์เจิด จํากัด บริการขนส่งและโลจิสติค
114 บริษัท ธาราธํารงพัฒน์ จํากัด ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
115 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีทูครีเอชั่นกรุ๊ป บริการออกแบบติดตั้งฟิล์มสติกเกอร์รถ
116 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที เอส เทค เร้นท์ทัล บริการให้เช่าจอทีวี
117 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็กเพรสชิปปิ้ง นายหน้า ตัวแทน ผ่านพิธีศุลกากร
118 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอเซียยูนิฟอร์ม ผลิตเสื้อผ้ายูนิฟอร์มเพื่อจําหน่ายในประเทศ
119 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โอวนันทกิจ ขายปลีก-ขายส่งอะไหล่รถยนต์
120 ห้างหุ้นส่วนจํากัดคชาแบรนด์จําหน่ายเครื่องสําอางค์ จําหน่ายเครื่องสําอางค์