กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา

  1. ชื่อสถานประกอบการ *

   

  2. ที่อยู่ *

   

  3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *

   

  4. E-mail *

   

  5. รูปแบบธุรกิจ

  บริษัทจำกัด

   

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

   

  ร้านค้า/บุคคลธรรมดา

   

  คณะบุคคล

   

  นิติบุคคลอาคารชุด

   

  อื่นๆ โปรดระบุ

   

   

  6. ทำธุรกิจเกี่ยวกับ(อธิบายคร่าวๆ)

   

  7. ท่านสนใจใช้บริการ (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

  บริการจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษี

  บริการจัดทำบัญชีเพื่อการบริหาร

  บริการวางระบบบัญชี

  บริการวิเคราะห์งบการเงิน

  บริการจดทะเบียน

  ** หมายเหตุ: กรุณากรอกสิ่งที่ท่านต้องการจากบริการของเราคร่าวๆ **

  8. ข้อมูลเอกสารเบื้องต้น

  รายได้จากการขายไม่เกิน บาท / เดือน

  ยื่นแบบประกันสังคมจากพนักงานไม่เกิน คน

  จำนวนบิลซื้อ-ขายไม่เกิน ใบ /เดือน

  จำนวนชนิดสินค้าต้นทุนผลิตไม่เกิน ชนิด

  สต๊อคสินค้าไม่เกิน ชนิด

  9. สะดวกติดต่อหรือรับใบเสนอราคาทาง (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

  บริการจดทะเบียน

  FAX

  E-mail

  10. อื่นๆ โปรดระบุ

  captcha