กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา

1. ชื่อสถานประกอบการ *

 

2. ที่อยู่ *

 

3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *

 

4. E-mail *

 

5. รูปแบบธุรกิจ

บริษัทจำกัด  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ร้านค้า/บุคคลธรรมดา  
คณะบุคคล  
นิติบุคคลอาคารชุด  
อื่นๆ โปรดระบุ
   

6. ทำธุรกิจเกี่ยวกับ(อธิบายคร่าวๆ)

 

7. ท่านสนใจใช้บริการ (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

บริการจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษี

บริการจัดทำบัญชีเพื่อการบริหาร

บริการวางระบบบัญชี

บริการวิเคราะห์งบการเงิน

บริการจดทะเบียน

** หมายเหตุ: กรุณากรอกสิ่งที่ท่านต้องการจากบริการของเราคร่าวๆ **

8. ข้อมูลเอกสารเบื้องต้น

รายได้จากการขายไม่เกิน บาท / เดือน

ยื่นแบบประกันสังคมจากพนักงานไม่เกิน คน

จำนวนบิลซื้อ-ขายไม่เกิน ใบ /เดือน

จำนวนชนิดสินค้าต้นทุนผลิตไม่เกิน ชนิด

สต๊อคสินค้าไม่เกิน ชนิด

9. สะดวกติดต่อหรือรับใบเสนอราคาทาง (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

บริการจดทะเบียน

FAX

E-mail

10. อื่นๆ โปรดระบุ

captcha